Köpvillkor


Köp- och leveransvillkor

Allmänt

Magisk Pool & Spa förbehåller sig rätten att ändra våra köpevillkor utan något föregående varsel. De priser och köpevillkor som är/var gällande vid din beställning är de villkor som gäller för ditt köp. Vi förbehåller oss för tryckfel, i information, samt fel i specifikation, på samtliga varor och artiklar i vårt sortiment. All bildinformation ska anses som illustrationer och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

 

Priser

Priser på sidan/katalogen/prislistor redovisas inklusive moms och exklusive frakt. Eventuell betalningsavgift kan tillkomma efter ert val av betalning. Vi reserverar oss för pris- och konstruktionsändringar samt reservation mot tryckfel.

 

Order

Normalt hanteras beställningar via Webbshop eller via kontakt med en säljare hos Magisk Pool & Spa. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomförs. Beställningar som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomiskt eller annan skada polisanmäls.

När vi har tagit emot din order bekräftar vi detta via e-post. Drabbas din order utav rest meddelas du även detta och du kan innan leverans ändra eller avboka din order. Order som ändras kan komma att få en längre leveranstid än angivits på ordersedel.

Betalning

Alla order över 10 000 kr betalas med handpenning om 30 % (minst 5 000 kr) vid ordertillfälle, resterande belopp betalas 1 vecka innan leverans eller vid leverans mot en avgift om 250 kr. Vid poolorder sker betalning som följande: 30 % på hela ordern vid ordertillfället, resterande belopp innefattande material betalas 1 vecka innan leverans eller vid leverans (med bankkort eller postväxel, ej kreditkort) mot en avgift om 250 kr. Resterande belopp för montagearbete eller tilläggs beställningar betalas mot faktura på 10 dagar efter färdigställande av aktuellt projekt. Varor så som tillbehör samt kemikalier betalas i förskott med våra betalningsalternativ eller mot faktura om 10 dagar (avgift om 65 kr tillkommer).

 

Leveranser & Leveranstid

Alla transporter sker med av oss vald transportör, vanligtvis med DHL och beräknad leveranstid på din order är normalt 2-7arbetsdagar om varan finns på vårt lager. Pooler samt spabad beräknas att skickas inom 1-2 veckor från orderbekräftelse. (spabad som ej är lagervara ca 8 veckor) Speciella poolpaket samt pooltak har en leveranstid på 2-4 veckor. Vid rest försöker vi ange uppskattad leveranstid. Samtliga leveranstider räknas från det att ordern är bekräftad samt gällande betalning har utförts, ej från orderdatum. Vi reserverar oss för eventuella förseningar samt slutförsäljning. För att få status på ditt paket kontakta vår kundtjänst info@magiskpool.se. Vid beställning av större produkter blir ni kontaktade av transportör för tidsbokning.

Vid poolleveranser kan produkterna komma i flera olika leveranser, beroende på produkter.

Mot extra tillägg kan vi leverera dina varor med express, kontakta kundtjänst för info (info@magiskpool.se)

Det är köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt och att köparen, efter det att vi skickat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt ser till att möjliggöra leverans för speditör.

Fritt vårt lager, betyder att frakt tillkommer från Magisk Pool & Spas lokaler. Fritt kund, betyder att det ingår leverans till er tomtgräns. Vid leverans av poolpaket, aut. Poolöverdrag, spabad samt vinterplåtar krävs lossningshjälp, detta måste bokas direkt hos speditören. Kontakta Magisk Pool & Spa för kontaktuppgifter till aktuell speditör.

Fraktpriser

Poolpaket

Rektangulär Pool            4 000 kr
Glasfiberpool            Offert

 

Tillägg

Trappa            2 000 kr
Kantsten            1 000 kr
Lamelltäcke            2 500 kr
Pooltak            3 000 kr
Värmepump               500 kr
SAFEtech            1 500 kr

Vid köp över 100 000 kr samt förskottsbetalning skickas varorna fraktfritt (gäller ej glasfiberpool), vid köp över 50 000 kr samt förskottsbetalning skickas varorna med 50 % av fraktkostnaden.

 

Tillbehör

Tillbehör skickas till ombud (hel & halv pall skickas till tomt) 

0-5 kg          

 110 kr

5-10 kg          

 200 kr
10-20 kg            250 kr
20-35 kg            300 kr
35-50 kg            450 kr
50-100 kg            600 kr
Halv pall            600 kr
Hel pall            800 kr


Spabad

Transport till tomtgräns ingår i köp av spabad. Kund ombesörjer avlastning.

Kranlyft spabad max 17 m            5 000 kr
Kranlyft spabad max 25 m            6 500 kr


Installation/ Entreprenad

Magisk Pool & Spa AB utför totalentreprenader när det gäller byggnation/ installation av pooler och dess tillbehör. För montagevillkor se www.magiskpool.se/montagevillkor

 

Tilläggstjänster

Önskar du hjälp med installation, underhåll eller service av din inhandlade produkt hänvisar vi först och främst till våra återförsäljare eller Magisk Pool & Spa butiker. www.magiskpool.se/butiker

 

Support

För tekniska produkter eller de som kräver installation finns manualer ofta på aktuell sida eller för nerladdning på vår hemsida www.magiskpool.se/support

 

Transportskador

Om en transporskada skulle uppstå måste du göra en anmälan om skadan. Är ytteremballaget skadat gör anmälan direkt till speditör. Är varan skadad måste anmälan ske inom 7 arbetsdagar från det att varan togs emot. Anmälan görs då till vår supportavdelning (info@magiskpool.se). Beroende på skadans omfattning tar vi ställning till om varan ska bytas ut eller repareras. Om det fattas en produkt eller kolli vid leverans måste du anmäla detta till Magisk Pool & Spa inom 3 dagar från mottaget gods.

 

Retur

Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det man tagit emot varorna. Returnerade varor ersätts fullt vid retur i oskadat skick i originalförpackning exklusive fraktkostnader. All retur sker till: Magisk Pool & Spa AB, Håtunavägen 8, 746 51, Bålsta. Vid retur ska alltid kvitto/ faktura medfölja. Om varan/ produkten inte omfattas av ångerrätten kan varan/ produkten i vissa fall accepteras i retur, vid dessa typer av retur tas en returavgift ut om 25 % av varans/produktens värde. OBS! returnerade varor skall skickas med företagspaket. Vi har ej möjlighet att hämta gods som skickas till utlämningsställen.

Garanti/Reklamation

Alla våra varor levereras med reklamationsrätt och vissa produkter har en ytterligare garanti som täcks av tillverkaren. Se din produkt eller kontakta vår serviceavdelning (info@magiskpool.se) för garantitid på din vara. Slitagedetaljer så som packningar, glödlampor och dylikt innefattas ej av garanti/reklamationsrätt, detta gäller även om fel uppkommit till följd av olyckshändelse, åverkan, obehörigt ingrepp eller vanvård. Produktfel skall anmälas omedelbart efter upptäckt och varan ska tas ur bruk. Magisk Pool & Spa AB ansvarar inte för följdfel uppkomna p.g.a. att felaktig vara använts efter att fel upptäckts eller borde ha upptäckts. Garantin omfattar inte skador orsakade av fasbortfall, strömstötar eller andra yttre orsaker, ej heller för korrosions- och deformationsskador orsakade av för hög temperatur, för höga klor- eller salthalter, felaktigt pH-värde och alkalinitet. I intet fall kan säljaren göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador eller förluster för köparen. Om produkten modifieras gäller inte garantin.

När fel upptäcks skall du ta kontakt med vår supportavdelning. Av dem får du ett e-post meddelande innehållande garanti/reklamationsblankett. Vi garanti/reklamation ansvarar köparen av för eventuell demontering och återmontering samt transport till Magisk Pool & Spa AB. Alla garantier/reklamationer förutsätter att våra instruktioner och skötselanvisningar följts. Varan måste skickas till Magisk Pool & Spa AB för genomgång, kontroll/ reparation innan ev. ny vara kan skickas ut. Om köparen vill ha en ny vara skickad innan detta har skett kan detta ske mot full betalning av den nya varan, samt att ev. kredit för reklamerad vara skickas till köparen efter godkänd reklamation. All reklamation ska ske skriftligt på av Magisk Pool & Spa AB för reklamationer avsedda blanketter.

Slitagedetaljer så som packningar, glödlampor och dylikt innefattas ej av garanti/reklamationsrätt, detta gäller även om fel uppkommit till följd av olyckshändelse, åverkan, obehörigt ingrepp eller vanvård. Alla garantier på material är materialgaranti och innefattar inte arbete. Magisk Pool byter ut delar som täcks av garanti på plats under 6 månader efter inköp, utan kostnad för kunden. Alla garantiåtgärder på plats efter 6 månader sker mot avgift för gällande tariff på service arbeten. Fråga din återförsäljare eller reklamationsavdelningen för aktuell kostnad.

Gör så här:

• Ladda ner reklamationsblanketten här: pdf icon png 2071
• Fyll i reklamationsblanketten.
• Skicka blankett, originalkvitto/faktura samt bildmaterial på skadan till info@magiskpool.se


Personuppgifter & inloggning

I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få ta del av den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundtjänst på info@magiskpool.se. Vi försäkrar att vi inte säljer eller överlåter några personuppgifter till andra parter.

Force Majeure

Arbetskonflikt, sjukdomar, naturkatastrof, krig, mobilisering, valutarestriktioner, materialbrist, knapphet på transportmedel, fel i leveranser från underleverantör etc. eller omständigheter av vad slag det må vara, utom vår kontroll, som inverkar på avtalade priser och leveransens fullgörande, berättigar säljaren till att helt eller delvis annullera avtalet utan skyldighet för säljaren att här för utgiva ersättning.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att följa allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.

Skadestånd – ersättning

Magisk Pool & Spa AB ersätter inte kostnader som uppstår för kund (t.ex. hantverkare, vattenbil, markentreprenör o.s.v.) vid ev. sen leverans, trasigt gods eller annan orsak av vad slag det än må vara. Vi rekommenderar att du som kund beställer varor i god tid innan montering och säkerställer att gods är rätt och helt så att inga problem uppstår vid montering.

Magiline Logo
Coast Spas Logo
Gullberg & Jansson Logo
Softub Logo
poolspa.fi Logo
RP Industries Logo
AVI Logo
Bumerang Logo
Aquafinesse Logo
Magisk Pool & Spa AB