Automatiska luftningsventiler

Coast Spas smarta ventiler håller all varm luft inne i kabinettet till ventilen känner av att överskottsvärmen behöver ut, och när det sedan är lagom temperatur i maskinrummet så stängs ventilerna igen.

Magisk Pool & Spa AB