Luftkontroll

Låter dig blanda i luft i dina massage jets. Vrid enkelt på vredet för att öppna ventilen och tillföra luft i jetmunstyckena. Resultatet är en mjukare och bredare massage vilket ger dig en annan typ av massage än från endast vatten.

Magisk Pool & Spa AB